Pedodonție

Deși dinții temporari sunt frecvent neglijați din cauza faptului că aceștia se schimbă, aceștia au o importanță majoră atât în timpul copilăriei și adolescenței, cât și pe tot parcursul vieții.

Dinții temporari îți au debutul în jurul vârstei de 6 luni și persistă până la vârsta adolescenței, fiecare dinte fiind predestinat de a se schimba la un moment dat, în să în cazul în care acesta este pierdut prematur sau se menține peste perioada de exfoliere (schimbare), acesta poate deregla ordinea de erupție a dinților permanenți, ceea ce va duce la o dantură cu un aspect dizgrațios la maturitate.

Protetica dentară prevede restaurarea estetică și funcțională a aparatului dento-maxilar, acest lucru este posibil datorită protezelor biocompatibile fixe sau mobile.
Procedura dată presupune o analiză complexă și specifică a fiecărui pacient, pentru identificarea nevoilor acestuia, urmată de consultarea părerii medicului specialist și luarea deciziei despre tipul și specificul protezei dentare ce urmează a fi instalată.
Datorită profesionalismului specialiștilor noștri ortodonți, identificarea la timp a anomaliilor dento-maxilare poate reduce considerabil rata de afectare asupra aspectului și funcționalității danturii. Primordial este ca pacientul sa se prezinte regulat la cabinetul stomatologic pentru controlul de rigoare, în mod special în perioada de dezvoltare a danturii, astfel fiind diminuat riscul de apariție a anomaliilor mai sus menționate. Chiar și în cazul în care acestea nu au fost prevenite, un tratament ortodontic complex poate reduce confortul unui zâmbet și unei funcționalități perfecte.

Măsurile medico-sanitare întreprinse în cazul dat reduc rata de dezvoltare a bolilor sau altor incomodități al cavității bucale.

Dinții temporari sunt mult mai expuși la traumatisme

sau carii din cauza faptului că aceștia sunt mai mai mici și mai fragili. În cazul în care copilul va fi adus la stomatolog atunci când are deja o complicație neplăcută la nivelul danturii, acesta va asocia vizita la stomatolog cu o experiență neplăcută, astfel va încerca să evite cât mai mult o astfel de practică absolut necesară.
În acest caz, recomandarea noastră e de face vizite cât mai frecvente la stomatolog pentru a putea fi depistate în avans posibilele probleme de la nivelul cavității bucale, rezolvarea acestora înainte de a apariția complicațiilor, astfel copilul va avea o educație a îngrijirii dentare corectă, iar vizita la stomatolog va deveni o rutină plăcută.

Procedurile de protetică dentară nu sunt recomandate exclusiv persoanelor ce suferă de lipsa parțială sau majoritară a dinților, ci și persoanelor ce au nevoie de corectarea anumitor inconveniente estetice, persoanelor cu deficiențe de exprimare și vorbirea cauzate de o dantură afectată, dar și persoanelor ce au, din aceleași cauze mai sus menționate, deficiențe de masticație corectă.

În tipurile tratamentelor de origine protetică dentară intră și fațetele dentare ce reprezintă pelicule ceramice ce au ca scop corectarea micilor defecțiuni, cum ar fi formele neplăcute ale dinților, culoarea inestetică, dinții ușor fracturați.

O altă procedură de protetică dentară sunt și punțile dentare ce sunt recomandate pentru suplinirea lipsei unuia sau mai multor dinți, pentru a reda danturii starea funcțională și estetică necesară.