Skip links

Măseaua de minte

Molarii de minte erup în jurul vârstei de 18-24 de ani. Adesea aceștia nu au spațiu de erupție suficient pe arcadă și de cele mai multe ori erupția lor dă complicații: septice, mecanice, trofice, nervoase, tumorale.

Complicațiile septice au ca punct de plecare sacul pericoronar al molarului inclus, producând pericoronarita, adică supurația septică ușoară, care se poate complica sau agrava ducând la complicații septice, unele deosebit de grave.

Complicațiile mecanice produse apura dinților vecini se manifestă prin presiunea exercitată de coroana molarului de minte asupra molarului de 12 ani, având drept consecință favorizarea apariției leziunilor carioase și a resorbțiilor radiculare ale molarului de 12 ani.

Tulburările trofice sunt reprezentate de gingivo-stomatită odontiazică, care este produsă printr-o tulburare vasomotorie de natură neuroreflexă, legată de iritația produsă prin erupția dificilă a molarului de minte inferior, care alterează troficitatea mucoasei.

Tulburări nervoase apărute în cursul erupției molarului de minte: nevralgii, otalgii, paralizii faciale, trismus, tulburări salivare (sialoree, asialie).
Complicațiile tumorale sunt asociate cu incluzia molarului de minte inferior și constau în apariția chisturilor sau a formațiunilor tumorale benigne odontogene (chist folicular, keratochist, ameloblastom, odonton). 

Molarii de minte chiar trebuie extrași?
– În toate cazurile în care nu este posibilă erupția normală a molarului de minte sau când acesta a provocat diverse complicații sau accidente se impune extracția molarului de minte (odontectomia).